AKTORZY PROWINCJONALNI

Wyobraź sobie, że w ramach projektu artystycznego, gdzieś na drodze pomiędzy Krakowem a Wrocławiem, w krzakach przed stacją benzynową, ustawiono kamerę. W kadrze widoczny jest fragment budynku z dystrybutorami, wycinek krajobrazu, od czasu do czasu pojawiają się w nim ludzie. Dwa tysiące godzin kamera rejestruje rzeczywistość. Zarejestrowany materiał zostaje poddany artystycznej interpretacji, montaż wydobywa algorytm podobieństw ludzi i sytuacji. Celem projektu Aktorzy prowincjonalni. Sobowtór jest spotkanie dwóch zespołów teatralnych – Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Teatru Polskiego w Podziemiu we Wrocławiu. Oba zespoły w swojej niedawnej historii przeszły przez etap walki o utrzymanie artystycznej niezależności, ciągłości pracy, realizowały różne strategie oporu z różnymi konsekwencjami. Projekt Aktorzy prowincjonalni. Sobowtór to utopijna próba spotkania obu zespołów nie w jednym przedstawieniu, ale w dwóch różnych – choć bliźniaczo podobnych – spektaklach, które wchodzą ze sobą dialog, kopiują się, które mogą być grane razem i osobno. Proces prób nad dwoma przedstawieniami jest przedsięwzięciem długofalowym. W styczniu 2020 roku miał miejsce pierwszy etap prób w Krakowie i we w Wrocławiu, oparty na improwizacjach i prowadzeniu dziennika pracy. Drugi etap prób będzie miał miejsce od połowy września do czasu premier w październiku. W grudniu oba przedstawienia zostaną zagrane razem w ramach Festiwalu Boska Komedia.