ARIANIE
W ramach eksperymentalnego projektu na deskach Starego Teatru podjęta zostanie próba postawienia pytania o możliwość istnienia ariańskiego zboru dziś – przestrzeni wymiany myśli, politycznej i religijnej wolności, utopijnej wspólnoty idącej na wskroś podziałów istniejących obecnie w społeczeństwie. Stanowiąc głos sprzeciwu wobec nietolerancji, spektakl eksploruje możliwość funkcjonowania radykalnej wspólnoty etycznej, która własne przekonania jest w stanie łączyć z poszanowaniem dla pluralizmu. Stwarza też okazję do zmierzenia się z problematyką indywidualnej wiary w zderzeniu z instytucjonalną religijnością, a także zapytuje o wizję chrześcijaństwa radykalnie odmienną od tej, która obecnie dominuje w Polsce. Czy możliwy jest odmienny od obecnego model myślenia o naszym kraju, o wspólnocie, o debacie publicznej, o wierze i religii? Czy ariańska utopia, gdyby uniknęła prześladowań, zdołałaby przetrwać, zmieniając Rzeczpospolitą w najbardziej postępowy i rozwinięty kraj Europy?